ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/467/06
 
Wykonawca robót: PPHU JAWAL Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: UNIPLAN Sp. z o.o.
Wartość zadania: 12 619 861,89 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 724 336,75 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 6 895 525,14 PLN
Termin realizacji: 27.07.2007 r. – 15.05.2008 r.
 
Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?