ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 odcinek Czerwonak – Owińska, o długości 3,98 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/23/04
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.
Nadzór inwestorski:  SAP-PROJEKT Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 4 908 137,13 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 213 405,10 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 2 694 732,03 PLN
Termin realizacji: 22.09.2004 r. – 30.06.2006 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?