ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice –
Nowy Tomyśl o długości 2,54 km, projekt nr
Z/2.30/I/1.1.1/185/04
Wykonawca robót: NCC Roads Polska  Spółka z o.o., Wrocław
Nadzór inwestorski: Lafrentz - Polska Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 9 749 449,58 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6 677 297,44 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 2 799 155,69 PLN
Termin realizacji: 05.09.2005 r. – 15.11.2006 r.
 
Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?