ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 i 467 w m. Ciążeń, o długości 2,05 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/34/04

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Słupca

Nadzór inwestorski: SAP-PROJEKT Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 2 666 584,62 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 837 151,31 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 829 433,31 PLN

Termin realizacji: 28.06.2005 r. – 15.12.2005 r.

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 i 467 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 i 467 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 i 467

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?