ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi nr 308, o długości 2,96 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/42/04
Wykonawca robót: SKANSKA S.A., oddział Poznań
Nadzór inwestorski: SAP - PROJEKT Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 10 949 005,83 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7 458 689,65 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 3 490 316,18 PLN
Termin realizacji: 13.05.2005 r. – 15.05.2006 r.
 
Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?