ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-03-27 2020-04-06 12:00:00 Dostawa: Cz.1 dwóch ciągników rolniczych fabrycznie nowych o roku produkcji 2020 wyposażonych w urządzenia do utrzymania dróg; Cz. 2 dwóch przyczep rolniczych. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-26 2020-04-06 10:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienki ściekowe wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-01 10:45:00 Zbieranie i wywóz do utylizacji padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-12 2020-03-31 12:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-03-31 09:45:00 Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-11 2020-03-30 12:00:00 Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej 307 ul. Poznańskiej z ul. Leśną i ul. Jodłową w Niepruszewie WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-10 2020-03-25 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie chodnika w m. Wyrzeka od km 33+ 960 do km 34+336 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-17 2020-03-25 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-17 2020-03-25 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-06 2020-03-23 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-10 2020-03-18 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-16 10:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-16 10:00:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Nowy Tomyśl. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-03-06 2020-03-16 09:00:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Czarnkowie RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-02-27 2020-03-13 12:00:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła odcinek od m. Zakrzewo km 35+970 do granicy gmin km 38+370 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-13 10:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-13 09:30:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-12 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-12 09:00:00 Usuwanie padłych zwierząt i ich szczątków z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wraz z ich wywozem i utylizacją. RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-02-28 2020-03-09 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?