ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2020-03-04
  • Termin składania ofert: 2020-03-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogloszenie o zamówieniu 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - Utylizacja padliny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 125

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 64

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 159

Inne informacje

Wzór umowy 9

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?