ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
  • Termin składania ofert: 2020-03-13 09:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Zbieranie odpadów RDW Kościan 2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ ZBIERANIE ODPADÓW RDW Kościan 2020 rok

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 13.03.2020 r. Zbieranie odpadów RDW Kościan 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zbieranie odpadów RDW Kościan 2020

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZBIERANIE ODPADÓW RDW KOŚCIAN 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?