ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-03-04
  • Termin składania ofert: 2020-03-12 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU padłe zwierzęta 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ padłe zwierzęta 2020r.

WZÓR UMOWY padle zwierzęta 2020r.

Formularze w wersji edytowalnej 4

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT padłe zwierzęta 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE padłe zwierzęta 2020r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA padłe zwierzęta 2020 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?