ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-03-10
  • Termin składania ofert: 2020-03-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Projekt PW Wyrzeka

SST Wyrzeka

Tablica informacyjna Wyrzeka

TER Wyrzeka

WZORY PROTOKOLY .ZIP

Formularze edytowalne

TER WYRZEKA _edytowalna

Zbiorcze zestawienie ofert

zb. zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?