ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-03-23
  • Termin składania ofert: 2020-04-01 10:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ + istotne dla stron postanowienia umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik informacja unieważnienie

Inne informacje

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- UNIEWAŻNIENIE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?