ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieProgi
2020-03-06 2020-03-16 09:00:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Czarnkowie RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-02-27 2020-03-13 12:00:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła odcinek od m. Zakrzewo km 35+970 do granicy gmin km 38+370 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-13 10:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-13 09:30:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-12 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-04 2020-03-12 09:00:00 Usuwanie padłych zwierząt i ich szczątków z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wraz z ich wywozem i utylizacją. RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-02-28 2020-03-09 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-02-12 2020-03-06 13:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-27 2020-03-06 10:30:00 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-02-26 2020-03-06 10:00:00 Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200 RDW Koło Do progów unijnych
2020-02-27 2020-03-06 10:00:00 Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-02-26 2020-03-05 13:00:00 Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogowym wskazanych odcinków dróg wojewódzkich na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-18 2020-03-05 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – dokończenie zadania (rozbiórka mostu) WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-19 2020-03-05 10:00:00 Dostawa trzech fabrycznie nowych o roku produkcji 2019 lub 2020 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-24 2020-03-05 10:00:00 Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-02-21 2020-03-04 12:00:00 Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie”. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-21 2020-03-04 11:00:00 Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w m. Ciszkowo”. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-24 2020-03-04 09:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-02-17 2020-03-03 12:00:00 Wykonanie oznakowania poziomego (materiałem i sprzętem Wykonawcy) wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-20 2020-03-02 10:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?