ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-12-08 2020-12-16 09:30:28 Sprzątanie pomieszczeń w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie przy ulicy Przemysłowej 122 i utrzymanie czystości wokół budynku w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-16 09:00:00 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w RDW Gniezno, OD Gniezno, OD Wągrowiec i Murowana Goślina RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-07 2020-12-15 10:45:00 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych RDW w Ostrowie Wlkp.i OD w Gizałkach w 2021 r. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-07 2020-12-15 10:00:28 Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym i Obwodu Drogowego w RDW Złotów oraz Obwodu Drogowego w Szamocinie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-11-25 2020-12-15 09:00:00 Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 54 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-04 2020-12-14 10:30:00 Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-11 10:00:27 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-11 09:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-10 10:00:17 Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-10 10:00:16 Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych w ilości 12 szt. i aktywnych znaków w ilości 23 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-10 10:00:00 Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Kościan w 2021 r. RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-09 2020-12-09 12:00:00 Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hawelańskiej 10 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-11-27 2020-12-07 09:45:00 Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-10-15 2020-10-23 09:00:00 Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-10-02 2020-10-12 10:00:18 Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-09-23 2020-10-08 10:30:00 Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-09-23 2020-10-02 10:00:00 Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-09-15 2020-10-01 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego Blękwit - Klukowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+305,95 RDW Złotów Do progów unijnych
2020-09-17 2020-09-28 10:00:32 Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2020-09-18 2020-09-28 09:45:00 Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?