ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2020-03-10
  • Termin składania ofert: 2020-03-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 115

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz 2020 Zbieranie padliny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 128

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 153

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?