ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-06-02 2020-06-10 09:00:00 Zakup i dostawa słupków do znaków RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-04-30 2020-05-11 09:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-04-20 2020-04-28 09:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-04-08 2020-04-23 12:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-07 2020-04-22 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki – Porażyn Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-10 2020-04-20 12:00:00 Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-17 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak - etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-17 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś, polegająca na budowie chodnika – etap I WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-03 2020-04-16 10:00:00 DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU 2020 RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-30 2020-04-15 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 - budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-15 12:00:00 Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-03 2020-04-15 10:45:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU 2020 RDW Kościan Do progów unijnych
2020-04-06 2020-04-15 10:00:00 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-04-02 2020-04-14 12:00:00 Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-09 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-31 2020-04-09 11:00:00 Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz wysp rozdziału wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-31 2020-04-09 10:00:00 Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2020 r RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-16 2020-04-07 12:00:00 Budowa budynku garażowo-magazynowego ul. Toruńska 200 w m. Koło, działka nr 7/12 - Etap I WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-07 10:45:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-26 2020-04-07 10:00:00 Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie RDW Konin Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?