ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
  • Termin składania ofert: 2020-03-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ edytowalne

IPU

WZORY PROTOKOLY.ZIP

materiały 1

materiały 2

materiały 3

materiały pomocnicze DW307 odblok

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź 18 03 2020

Odpowiedź 2 24.03.20

TER strona 8 do odpowiedzi 2 z dnia 24.03.20

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?