ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieProgi
2020-04-02 2020-04-14 12:00:00 Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-09 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-31 2020-04-09 11:00:00 Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz wysp rozdziału wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-31 2020-04-09 10:00:00 Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2020 r RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-16 2020-04-07 12:00:00 Budowa budynku garażowo-magazynowego ul. Toruńska 200 w m. Koło, działka nr 7/12 - Etap I WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-07 10:45:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-26 2020-04-07 10:00:00 Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-03-27 2020-04-06 12:00:00 Dostawa: Cz.1 dwóch ciągników rolniczych fabrycznie nowych o roku produkcji 2020 wyposażonych w urządzenia do utrzymania dróg; Cz. 2 dwóch przyczep rolniczych. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-26 2020-04-06 10:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienki ściekowe wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-03-23 2020-04-01 10:45:00 Zbieranie i wywóz do utylizacji padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-12 2020-03-31 12:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-23 2020-03-31 09:45:00 Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-03-11 2020-03-30 12:00:00 Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej 307 ul. Poznańskiej z ul. Leśną i ul. Jodłową w Niepruszewie WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-10 2020-03-25 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie chodnika w m. Wyrzeka od km 33+ 960 do km 34+336 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-17 2020-03-25 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-17 2020-03-25 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-06 2020-03-23 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-03-10 2020-03-18 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-16 10:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole RDW Koło Do progów unijnych
2020-03-05 2020-03-16 10:00:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Nowy Tomyśl. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?