ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-12-16 2020-12-28 10:00:00 Dostawa drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej rodzaju C 65 B3 PU/RC do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-12-17 2020-12-28 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-28 09:00:00 Usuwanie padłych zwierząt i ich szczątków z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wraz z ich wywozem i utylizacją RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-15 2020-12-23 10:00:54 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2021 r. RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-15 2020-12-23 10:00:23 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-23 2020-12-23 10:00:00 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjno – socjalnych należących do: Część I – OD Racot, ul. Kościuszki 20 Część II – OD Zaniemyśl, ul.Polwicka 18, Łękno RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-22 10:45:00 Usługa związana ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-22 2020-12-22 10:00:20 Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200 oraz pomieszczeń w m. Sompolno, ul.11 Listopada 56 wraz z utrzymaniem czystości wokół w/w budynków. RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-22 10:00:11 Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg: Część I - okręg Szamotuły, Część II - okręg Międzychód na 2021 rok RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-22 10:00:01 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie w roku 2021. RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-22 10:00:00 Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-22 09:45:00 Zbieranie i wywóz do utylizacji padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-11 2020-12-21 11:46:08 Zbieranie ,transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie RDW Szamotuły 2021 RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-11 2020-12-21 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-11 2020-12-21 10:00:00 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-12-11 2020-12-21 10:00:00 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjno - socjalnych na 2021 rok RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-10 2020-12-18 10:00:31 Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły na 2021 r. RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-09 2020-12-17 14:00:00 Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych. zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2021r RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-02 2020-12-17 11:45:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś polegająca na budowie chodnika – etap II RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-16 10:00:00 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie w 2021 roku RDW Czarnków Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?