ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
  • Termin składania ofert: 2020-03-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 114

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - zbieranie śmieci 0

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 127

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 57

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 157

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?