ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-12-22 2020-12-31 08:30:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-15 2020-12-30 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal na odcinku Rogóźno-Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap II RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-21 2020-12-30 10:30:00 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-17 2020-12-30 10:00:50 Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-15 2020-12-30 10:00:20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin – Etap II RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-08 2020-12-29 11:45:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica, polegająca na budowie chodnika- etap II RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-21 2020-12-29 11:45:00 DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-21 2020-12-29 10:45:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-18 2020-12-29 10:30:17 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-17 2020-12-29 10:00:46 Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-18 2020-12-29 10:00:18 Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-18 2020-12-29 09:00:00 Oczyszczanie pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-28 12:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie na 2021 RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-09 2020-12-28 11:45:00 Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca od km 28+300 do km 29+700 RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-12-10 2020-12-28 11:45:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Czarnków polegajaca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)– odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,13; odcinek od km 0+243,59 do km 0+309,48; odcinek od km 0+353,48 do km 0+507,76 RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-12-17 2020-12-28 10:00:58 Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW Konin w roku 2021 RDW Konin Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-28 10:00:51 Czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami na drogach wojewódzkich na terenie RDW Szamotuły na 2021 RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-28 10:00:05 Oczyszczanie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-12-14 2020-12-28 10:00:00 Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200 RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-16 2020-12-28 10:00:00 Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?