ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieProgi
2020-08-04 2020-08-25 10:00:59 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odc. od granicy województwa - Nowy Dwór, od km 17+956 do km 18+200 RDW Złotów Do progów unijnych
2020-07-16 2020-07-24 10:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz wpusty uliczne w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:41 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 470, Nr 471, Nr 478 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:12 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 266, Nr 269 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:00 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263, Nr 270, Nr 473 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-24 2020-07-02 10:00:00 Wykonanie usługi związanej z jednokrotnym usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-06-02 2020-06-10 10:00:00 Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych
2020-06-02 2020-06-10 09:00:00 Zakup i dostawa słupków do znaków RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-04-30 2020-05-11 09:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-04-20 2020-04-28 09:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-04-08 2020-04-23 12:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-07 2020-04-22 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki – Porażyn Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-10 2020-04-20 12:00:00 Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-17 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak - etap II WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-17 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś, polegająca na budowie chodnika – etap I WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-03 2020-04-16 10:00:00 DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU RDW Kościan Do progów unijnych
2020-03-30 2020-04-15 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 - budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-01 2020-04-15 12:00:00 Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-04-03 2020-04-15 10:45:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU RDW Kościan Do progów unijnych
2020-04-06 2020-04-15 10:00:00 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?