ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieProgi
2020-02-20 2020-03-02 10:00:00 Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-02-12 2020-02-28 12:00:00 Remont drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły – ul. B.Chrobrego km 24 + 600,00 – 25 + 596,00 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-11 2020-02-27 12:00:00 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 307 na skrzyżowaniu z ul. Morwową i ul. Pokrzywnicką w m. Sierosław WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-10 2020-02-26 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Jerka od km 26+992 do km 27+440 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-13 2020-02-26 10:00:00 Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-02-10 2020-02-25 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie chodnika w m. Wyrzeka od km 33+ 960 do km 34+336 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-02-13 2020-02-25 10:00:00 Dostawa drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej rodzaju C 65 B3 PU/RC do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-02-17 2020-02-25 10:00:00 Oczyszczanie pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-02-17 2020-02-25 10:00:00 Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-02-17 2020-02-25 09:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-02-06 2020-02-21 11:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo – etap I WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-30 2020-02-14 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – ETAP 3 WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-27 2020-02-11 12:00:00 Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 20 części WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-23 2020-02-07 12:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-28 2020-02-05 10:00:00 Oczyszczania pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg Część I – okręg Szamotuły i Część II – okręg Międzychód RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-01-27 2020-02-04 09:30:00 Zbieranie odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-01-24 2020-02-03 12:00:00 Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynkach biurowych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 i przy ul. Hawelańskiej 10. WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-24 2020-02-03 10:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-01-15 2020-01-30 12:00:00 Remont drogi wojewódzkiej nr 436 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową przepustu w miejscowości Konarskie WZDW Poznań Do progów unijnych
2020-01-09 2020-01-27 12:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – dokończenie zadania (rozbiórka mostu) WZDW Poznań Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?