ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-09-11 2020-09-21 09:00:03 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie 2020 RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-09-11 2020-09-21 09:00:00 Dostawa masy na zimno w ilości 20Mg wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-09-09 2020-09-17 09:00:00 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-09-07 2020-09-16 10:00:00 Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-08-31 2020-09-08 10:00:00 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-08-26 2020-09-04 10:00:00 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-08-19 2020-09-03 10:00:20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap II RDW Koło Do progów unijnych
2020-08-26 2020-09-03 10:00:00 Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich RDW Szamotuły RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-08-17 2020-09-02 10:00:00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina w m. Radolina - etap II RDW Konin Do progów unijnych
2020-08-24 2020-09-01 09:00:00 Wykonania usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-08-20 2020-08-28 10:30:00 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH RDW Kościan Do progów unijnych
2020-08-07 2020-08-28 10:00:54 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 odc. od mostu przez rz. Gwdę, km 3+720 do km 4+220 RDW Złotów Do progów unijnych
2020-08-19 2020-08-27 09:45:00 Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-08-04 2020-08-25 10:00:59 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odc. od granicy województwa - Nowy Dwór, od km 17+956 do km 18+200 RDW Złotów Do progów unijnych
2020-07-16 2020-07-24 10:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz wpusty uliczne w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:41 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 470, Nr 471, Nr 478 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:12 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 266, Nr 269 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-23 2020-07-09 10:00:00 Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263, Nr 270, Nr 473 RDW Koło Do progów unijnych
2020-06-24 2020-07-02 10:00:00 Wykonanie usługi związanej z jednokrotnym usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-06-02 2020-06-10 10:00:00 Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie RDW Złotów Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?