ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
  • Termin składania ofert: 2020-04-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 524041-N-2020

Ogłoszenie nr 540057600-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ ul.Toruńska Koło

IPU ul.Toruńska Koło

materiały spr.26

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi Koło

modyfikacja SIWZ

dokumentacja 26

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert Koło

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO Koło

Informacja o zawartej umowie

OZU 510082344-N-2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?