ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2020-02-28
  • Termin składania ofert: 2020-03-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz + umowa

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

iowo

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?