Zamówienia publiczne poniżej progów

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2015-08-262015-09-11 10:00 Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki w m. Swarzędz na odcinkach: od km 0+021,00 do km 0+173,00 i od km 0+281,50 do km 0+485,00.RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-01-312018-01-31 08:00Awaryjny remont przeciwskarpy wykopu obw. m. Śrem w ciagu DW 434 od km 64+720 do km 61+745 LRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-07-162018-07-31 10:00Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 186 Kwilcz-Wróblewo-DobrojewoRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-09-072018-09-25 12:00Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. ModrzeWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-08-012018-08-27 12:00Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie w systemie zaprojektuj i wybudujWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-09-192018-11-05 12:00Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie w systemie zaprojektuj i wybudujWZDW PoznańZamówienie powyżej progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-032017-04-19 12:00Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-09-282015-10-13 10:00Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogami powiatowymi nr 1859P i 1860P w km 32+740WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-09-032015-09-18 10:00Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z chodnikiem do przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnica Kórnika) z drogą nr 2472P Radzewice – KórnikWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-07-232015-07-31 10:00Cięcia pielęgnacyjne wraz z wykonaniem prześwietleń oraz usunięciem posuszu z koron drzew na terenie działania RDW SzamotułyRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2016-07-012016-07-13 10:00Cięcia pielęgnacyjne wraz z wykonaniem prześwietleń oraz usunięciem posuszu z koron drzew na terenie działania RDW SzamotułyRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-10-132015-10-22 07:45Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2016-05-232016-05-31 08:00Dostawa części do kosiarek bijakowych marki OZT i MD KoszalinRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2016-04-142016-04-21 08:00Dostawa części do kosiarek bijakowych marki OZTiMD KoszalinRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-06-262015-06-26 13:00Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów.RDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-04-172018-04-25 10:00DOSTAWA DROGOWEJ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFIKOWANEJ RODZAJU C 65 BP3 PU/RC DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLURDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-082019-10-17 12:00Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z podziałem na 8 częściWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-10-122015-10-20 11:00Dostawa kruszywa i piaskuRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2015-10-092015-10-16 10:00Dostawa masy asfaltowej na zimnoRDW Nowy TomyślZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-02-122019-02-20 10:00Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w SzamotułachRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły