ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
  • Termin składania ofert: 2021-01-13 10:30:00

Opis zamówienia

OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH w 2021 ROKU

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

ZMIANA SIWZ 04.01.2020 r.

AKTUALNY FORMULARZ CENOWY z dnia 04.01.2021 r

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?