ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
  • Termin składania ofert: 2021-01-19 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - ścieżka rowerowa Damasławek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM II Wzór umowy Damasławek

TOM III SST Damasławek

TOM III Dokumentacja Techniczna Damasławek

TOM III TER Damasławek

TOM IV protokoły Damasławek

TOM I SIWZ Damasławek

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Damasławek

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Damasławek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?