ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-12-23
  • Termin składania ofert: 2021-01-13 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu - zbieranie odpadów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wzór umowy - zbieranie odpadów

SIWZ - zbieranie odpadów

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - zbieranie śmieci

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zbieranie odpadów

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?