ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
  • Termin składania ofert: 2020-12-30 10:30:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Część 1 – oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 306, 430, 431, 432, 434, 436 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Część 2 – oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 308, 310, 432 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Część 3 – oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 434, 309 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?