ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
  • Termin składania ofert: 2021-01-12 11:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert ścieżka Połajewko - Połajewo etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?