ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-12-16
  • Termin składania ofert: 2020-12-16 09:00:00

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - sprzątanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprzątanie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?