ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
  • Termin składania ofert: 2021-01-12 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - usunięcie przerastającej zieleni

Wzór umowy - usunięcie przerastającej zieleni

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - usunięcie przerastającej zieleni

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - chwasty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - chwasty

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?