ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2020-12-16
  • Termin składania ofert: 2020-12-28 10:00:00

Opis zamówienia

Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie w 2021

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania + wyjasnienia.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZZO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Inne informacje

Wzór umowy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?