ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
  • Termin składania ofert: 2020-12-30 10:00:50

Opis zamówienia

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów w 2021r.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania + wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

OFERTA + FORMULARZE w wersji edytowalnej

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?