ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2020-12-18
  • Termin składania ofert: 2020-12-29 10:30:17

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2021

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

umowa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?