ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
  • Termin składania ofert: 2021-01-14 11:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM_I_SIWZ_ 443_GRAB_II

TOM_I_SIWZ_FORMULARZE_EDYTOWWALNE

TOM_II_IPU_443_GRAB_II

TOM_III_DOKUMENTACJA_TECH_443_GRAB_II

TOM_III_SST_443_GRAB_II

TOM_III_TER_PRZEDMIAR_443_GRAB_II

TOM_III_TER_POMOCNICZA_443_GRAB_II

TOM IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?