ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
39 29.08.2019 przejścia dla pieszych w Kobylcu na drodze wojewódzkiej nr 190 petycja 05.11.2019 odpowiedź
38 03.10.2019 utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Krajewice (DW 434) petycja 23.10.2019 odpowiedź
37 19.07.2019 ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania pomiędzy Bugajem a Biskupicami petycja 15.10.2019 odpowiedź
36 03.07.2019 rozbudowy sygnalizacji świetlnej w m. Owińska petycja 02.10.2019 odpowiedź
35 19.04.2019 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 263 w m. Kolonia Wierzbie petycja 06.08.2019 odpowiedź
33 26.06.2019 poprawy bezpieczeństwa w ruchu wzdłuż DW 194 m. Jerzykowo petycja 17.07.2019 odpowiedź
32 23.05.2019 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 263 w m. Sompolno petycja 18.06.2019 odpowiedź
31 10.06.2019 budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Grab petycja 18.06.2019 odpowiedź
34 15.07.2019 przejścia z drogi gminnej 202 do zatoki autobusowej przy drodze woj. 182 petycja 26.05.2019 odpowiedź
30 06.05.2019 budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce, ul. Odolanowska petycja 22.05.2019 odpowiedź
29 24.04.2019 remontu drogi wojewódzkiej nr 198 na odcinku: Radgoszcz – Zatom Nowyrawie remontu drogi wojewódzkiej nr 198 na odcinku: Radgoszcz – Zatom Nowy petycja 16.05.2019 odpowiedź
28 04.03.2019 poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów w miejscowości Racot petycja 14.05.2019 odpowiedź
27 19.04.2019 remontu DW 190 w m. Mieścisko petycja 13.05.2019 odpowiedź
26 14.03.2019 poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 160 Międzychód-Drezdenko przy skrzyżowaniu z drogą dojazdową do osiedla Przedlesie petycja 08.05.2019 odpowiedź
25 19.03.2019 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty – Brzeziny – granica województwa petycja 18.04.2019 odpowiedź
24 21.02.2019 remontu drogi wojewódzkiej nr 467 w m. Ratyń petycja 11.03.2019 odpowiedź
23 24.01.2019 remontu drogi woj. Nr 133 między chełstem a kamiennikiem i korekty zwężenia przy wjeździe i wyjeździe na nasyp na Kortaju w Kamienniku petycja 12.02.2019 odpowiedź
22 25.10.2018 instalacji sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 432 przy skrzyżowaniu z ul. Edmunda Bojanowskiego petycja 18.01.2019 odpowiedź
21 06.12.2018 instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Szkolnej w Jerce petycja 03.01.2019 odpowiedź
20 10.09.2018 budowy chodnika przy DW nr 263 w m. Babiak petycja 28.09.2018 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?