ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
47 27.08.2020 budowy chodnika we wsi Radomyśl w związku z rozbudową DW nr 305 petycja 17.09.2020 odpowiedź
46 24.07.2020 rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego w Kołaczkowie petycja 30.07.2020 odpowiedź
45 10.04.2020 tymczasowego wyłączenia przycisków na sygnalizacjach świetlnych w Szamotułach w związku z COVID-19 petycja 22.04.2020 odpowiedź
44 23.02.2020 oznakowania skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga wojewódzka, dawna droga krajowa nr 5) z ul. Gottlieba w Komornikach petycja 13.05.2020 odpowiedź
43 14.11.2019 zmiany organizacji ruchu na ulicy Wronieckiej w Pniewach petycja 08.01.2020 odpowiedź
42 14.02.2020 przywrócenia pracy sygnalizacji świetlnej w trójkolorze w Łęczycy (DW 430) petycja 09.03.2020 odpowiedź
41 03.10.2019 instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 181 w m. Rosko petycja 06.11.2019 odpowiedź
40 26.09.2019 doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Obrzycko petycja 23.10.2019 odpowiedź
39 29.08.2019 przejścia dla pieszych w Kobylcu na drodze wojewódzkiej nr 190 petycja 05.11.2019 odpowiedź
38 03.10.2019 utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Krajewice (DW 434) petycja 23.10.2019 odpowiedź
37 19.07.2019 ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania pomiędzy Bugajem a Biskupicami petycja 15.10.2019 odpowiedź
36 03.07.2019 rozbudowy sygnalizacji świetlnej w m. Owińska petycja 02.10.2019 odpowiedź
35 19.04.2019 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 263 w m. Kolonia Wierzbie petycja 06.08.2019 odpowiedź
33 26.06.2019 poprawy bezpieczeństwa w ruchu wzdłuż DW 194 m. Jerzykowo petycja 17.07.2019 odpowiedź
32 23.05.2019 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 263 w m. Sompolno petycja 18.06.2019 odpowiedź
31 10.06.2019 budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Grab petycja 18.06.2019 odpowiedź
34 15.07.2019 przejścia z drogi gminnej 202 do zatoki autobusowej przy drodze woj. 182 petycja 26.05.2019 odpowiedź
30 06.05.2019 budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce, ul. Odolanowska petycja 22.05.2019 odpowiedź
29 24.04.2019 remontu drogi wojewódzkiej nr 198 na odcinku: Radgoszcz – Zatom Nowyrawie remontu drogi wojewódzkiej nr 198 na odcinku: Radgoszcz – Zatom Nowy petycja 16.05.2019 odpowiedź
28 04.03.2019 poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów w miejscowości Racot petycja 14.05.2019 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?