ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
56 09.12.2020 rozbudowy infrastruktury mostku przy ul. Lwóweckiej w Pniewach petycja 09.03.2021 odpowiedź
55 30.10.2020 zmiany organizacji ruchu w Śremie na DW 432 petycja 21.01.2021 odpowiedź
54 22.10.2020 budowy sygnalizacji świetlnej przy szkole w Cerekwicy petycja 07.12.2020 odpowiedź
53 02.10.2020 zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie petycja 23.11.2020 odpowiedź
52 13.10.2020 budowy chodnika przy DW 182 na odcinku od cmentarza w Sarbce do wjazdu na os. Kociołki petycja
51 10.09.2020 likwidacji szykany w miejscowości Lipno zamykającej dojazd z ulicy Krańcowej na DW nr 309 petycja 26.10.2020 odpowiedź
50 07.09.2020 budowy ciągu pieszo-rowerowego przy DW 431 na odcinku od ul. Niwka Stara do skrzyżowania Puszczykówko ul. Nadwarciańska petycja 13.10.2020 odpowiedź
49 14.08.2020 remontu DW 133 między Chełstem, Kamiennikiem a Kwiejcami i korekty zwężenia przy wyjeździe z nasypu na Kortaju w kierunku Kwiejc petycja 02.10.2020 odpowiedź
48 28.08.2020 stworzenia bezpiecznych warunków dla ruchu pieszych oraz rowerowego wzdłuż DW 467 na odcinku węzeł A2 Sługocin - Golina petycja
47 27.08.2020 budowy chodnika we wsi Radomyśl w związku z rozbudową DW nr 305 petycja 17.09.2020 odpowiedź
46 24.07.2020 rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego w Kołaczkowie petycja 30.07.2020 odpowiedź
45 10.04.2020 tymczasowego wyłączenia przycisków na sygnalizacjach świetlnych w Szamotułach w związku z COVID-19 petycja 22.04.2020 odpowiedź
44 23.02.2020 oznakowania skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga wojewódzka, dawna droga krajowa nr 5) z ul. Gottlieba w Komornikach petycja 13.05.2020 odpowiedź
43 14.11.2019 zmiany organizacji ruchu na ulicy Wronieckiej w Pniewach petycja 08.01.2020 odpowiedź
42 14.02.2020 przywrócenia pracy sygnalizacji świetlnej w trójkolorze w Łęczycy (DW 430) petycja 09.03.2020 odpowiedź
41 03.10.2019 instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 181 w m. Rosko petycja 06.11.2019 odpowiedź
40 26.09.2019 doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Obrzycko petycja 23.10.2019 odpowiedź
39 29.08.2019 przejścia dla pieszych w Kobylcu na drodze wojewódzkiej nr 190 petycja 05.11.2019 odpowiedź
38 03.10.2019 utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Krajewice (DW 434) petycja 23.10.2019 odpowiedź
37 19.07.2019 ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania pomiędzy Bugajem a Biskupicami petycja 15.10.2019 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?