ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
62 12.10.2021 dokończenia budowy ścieżki rowerowej w ciągu DW 305 na odcinku Boruja Kościelna - Nowy Tomyśl oraz montażu radarowego wyświetlacza prędkości we wsi Boruja Kościelna petycja
61 15.10.2021 budowy chodnika we wsi Rataje przy drodze nr 466, od posesji nr 1 do nr 15 petycja
60 23.09.2021 budowy chodnika przy DW 263 w miejcowości Młodojewo Parcele oraz ustawienia znaku D-42 petycja
59 27.07.2021 budowy ścieżki rowerowej w Topoli Małej petycja 14.09.2021 odpowiedź
58 26.07.2021 bezpieczeństwa i budowy chodnika oraz barierek w miejscowości Pólko petycja 10.09.2021 odpowiedź
57 07.06.2021 budowy chodnika przy DW 266 na odcinku wsi Patrzyków, Święte Lichnowo, Dębicz, Kramsk, położonych na obszarze Gminy Kramsk, Powiat Konin petycja 03.08.2021 odpowiedź
56 09.12.2020 rozbudowy infrastruktury mostku przy ul. Lwóweckiej w Pniewach petycja 09.03.2021 odpowiedź
55 30.10.2020 zmiany organizacji ruchu w Śremie na DW 432 petycja 21.01.2021 odpowiedź
54 22.10.2020 budowy sygnalizacji świetlnej przy szkole w Cerekwicy petycja 07.12.2020 odpowiedź
53 02.10.2020 zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie petycja 23.11.2020 odpowiedź
52 13.10.2020 budowy chodnika przy DW 182 na odcinku od cmentarza w Sarbce do wjazdu na os. Kociołki petycja 18.11.2020 odpowiedź
51 10.09.2020 likwidacji szykany w miejscowości Lipno zamykającej dojazd z ulicy Krańcowej na DW nr 309 petycja 26.10.2020 odpowiedź
50 07.09.2020 budowy ciągu pieszo-rowerowego przy DW 431 na odcinku od ul. Niwka Stara do skrzyżowania Puszczykówko ul. Nadwarciańska petycja 13.10.2020 odpowiedź
49 14.08.2020 remontu DW 133 między Chełstem, Kamiennikiem a Kwiejcami i korekty zwężenia przy wyjeździe z nasypu na Kortaju w kierunku Kwiejc petycja 02.10.2020 odpowiedź
48 28.08.2020 stworzenia bezpiecznych warunków dla ruchu pieszych oraz rowerowego wzdłuż DW 467 na odcinku węzeł A2 Sługocin - Golina petycja 28.09.2020 odpowiedź
47 27.08.2020 budowy chodnika we wsi Radomyśl w związku z rozbudową DW nr 305 petycja 17.09.2020 odpowiedź
46 24.07.2020 rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego w Kołaczkowie petycja 30.07.2020 odpowiedź
45 10.04.2020 tymczasowego wyłączenia przycisków na sygnalizacjach świetlnych w Szamotułach w związku z COVID-19 petycja 22.04.2020 odpowiedź
44 23.02.2020 oznakowania skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga wojewódzka, dawna droga krajowa nr 5) z ul. Gottlieba w Komornikach petycja 13.05.2020 odpowiedź
43 14.11.2019 zmiany organizacji ruchu na ulicy Wronieckiej w Pniewach petycja 08.01.2020 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?