ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
19 07.03.2018 budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DW 194 na odc. Jerzykowo – Kobylnica petycja 21.03.2018 odpowiedź
18 14.03.2018 poprawy bezpieczeństwa osób korzystających  z przejścia dla pieszych wzdłuż DW 307 petycja 01.06.2018 odpowiedź
17 10.04.2018 budowy chodnika wzdłuż DW 442 m. Wyganki i Żerniki petycja 23.04.2018 odpowiedź
16 18.05.2018 przesunięcia znaku D-42 z m. Lubasz do m. Goraj petycja 04.06.2018 odpowiedź
15 18.10.2018 budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 270 petycja 25.10.2018 odpowiedź
14 03.04.2018 poprawy bezpieczeństwa wzdłuż DW 78 petycja 10.05.2018 odpowiedź
13 09.02.2018 budowy chodnika wzdłuż DW 442 m. Łaszków, Skrajnia, Żerniki petycja 05.03.2018 odpowiedź
12 08.02.2018 rozbudowy DW 443 petycja 02.03.2018 odpowiedź
11 31.10.2017 zmiana znaku drogowego ograniczającego prędkość na DW 305 w m. Wieleń ul. Kwiatowa petycja 27.12.2017 odpowiedź
10 26.09.2017 poprawy bezpieczeństwa pieszych na DW 450 m. Ołobok petycja 31.10.2017 odpowiedź
9 16.05.2017 koszenia trawy przy ul. 1 Maja w Kwilczu petycja 05.06.2017 odpowiedź
8 27.03.2017 wykonania generalnego remontu i modernizacji DW 198 od. m. Radgoszcz do m. Zatom Nowy petycja 19.04.2017 odpowiedź
7 17.02.2017 podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na drodze DW 180 petycja 19.04.2017 odpowiedź
6 26.10.2016 zmiany organizacji ruchu w m. Śrem w związku z remontem DW nr 432 petycja 24.01.2017 odpowiedź
5 19.09.2016 sygnalizacji świetlnej wsi Pietronki petycja 24.01.2017 odpowiedź
4 13.09.2016 poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na drodze DW 434 petycja 04.01.2017 odpowiedź
3 18.11.2016 remontu chodniku i jezdni m. Chocz petycja 09.12.2016 odpowiedź
2 09.11.2016 drogi DW 133 petycja 06.12.2016 odpowiedź
1 21.11.2016 podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na DW 449 petycja 25.11.2016 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?