ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Petycje

lp. data wpływu w sprawie skan petycji przewidywany termin rozpatrzenia odpowiedź uwagi
27 19.04.2019 remontu DW 190 w m. Mieścisko petycja 13.05.2019 odpowiedź
26 14.03.2019 poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 160 Międzychód-Drezdenko przy skrzyżowaniu z drogą dojazdową do osiedla Przedlesie petycja 08.05.2019 odpowiedź
25 19.03.2019 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty – Brzeziny – granica województwa petycja 18.04.2019 odpowiedź
24 21.02.2019 remontu drogi wojewódzkiej nr 467 w m. Ratyń petycja 11.03.2019 odpowiedź
23 24.01.2019 remontu drogi woj. Nr 133 między chełstem a kamiennikiem i korekty zwężenia przy wjeździe i wyjeździe na nasyp na Kortaju w Kamienniku petycja 12.02.2019 odpowiedź
22 25.10.2018 instalacji sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 432 przy skrzyżowaniu z ul. Edmunda Bojanowskiego petycja 18.01.2019 odpowiedź
21 06.12.2018 instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Szkolnej w Jerce petycja 03.01.2019 odpowiedź
20 10.09.2018 budowy chodnika przy DW nr 263 w m. Babiak petycja 28.09.2018 odpowiedź
19 07.03.2018 budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DW 194 na odc. Jerzykowo – Kobylnica petycja 21.03.2018 odpowiedź
18 14.03.2018 poprawy bezpieczeństwa osób korzystających  z przejścia dla pieszych wzdłuż DW 307 petycja 01.06.2018 odpowiedź
17 10.04.2018 budowy chodnika wzdłuż DW 442 m. Wyganki i Żerniki petycja 23.04.2018 odpowiedź
16 18.05.2018 przesunięcia znaku D-42 z m. Lubasz do m. Goraj petycja 04.06.2018 odpowiedź
15 18.10.2018 budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 270 petycja 25.10.2018 odpowiedź
14 03.04.2018 poprawy bezpieczeństwa wzdłuż DW 78 petycja 10.05.2018 odpowiedź
13 09.02.2018 budowy chodnika wzdłuż DW 442 m. Łaszków, Skrajnia, Żerniki petycja 05.03.2018 odpowiedź
12 08.02.2018 rozbudowy DW 443 petycja 02.03.2018 odpowiedź
11 31.10.2017 zmiana znaku drogowego ograniczającego prędkość na DW 305 w m. Wieleń ul. Kwiatowa petycja 27.12.2017 odpowiedź
10 26.09.2017 poprawy bezpieczeństwa pieszych na DW 450 m. Ołobok petycja 31.10.2017 odpowiedź
9 16.05.2017 koszenia trawy przy ul. 1 Maja w Kwilczu petycja 05.06.2017 odpowiedź
8 27.03.2017 wykonania generalnego remontu i modernizacji DW 198 od. m. Radgoszcz do m. Zatom Nowy petycja 19.04.2017 odpowiedź

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?