ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2020-06-23
  • Termin składania ofert: 2020-07-09 10:00:41

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Tabela Elementów Rozliczeniowych

SST

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?