ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-09-09
  • Termin składania ofert: 2020-09-17 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nasadzenia 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ nasadzenia 2020r.

WZÓR UMOWY nasadzenia 2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT nasadzenia, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NASADZENIA 2020

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nasadzenia, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?