ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-09-11
  • Termin składania ofert: 2020-09-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU masa na zimno 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ masa na zimno 2020r.

WZÓR UMOWY masa na zimno 2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT masa na zimno, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE masa na zimno, 2020r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA masa na zimno, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?