ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
  • Termin składania ofert: 2020-09-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu masa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Dostawa masy na zimno 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Projekt umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?