ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2020-08-20
  • Termin składania ofert: 2020-08-28 10:30:00

Opis zamówienia

OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 28.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?