ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-08-19
  • Termin składania ofert: 2020-08-27 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz_oczyszczanie

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź_na_pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

Info o zawarciu umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?