ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2020-12-07
  • Termin składania ofert: 2020-12-15 10:00:28

Opis zamówienia

Sprzątania pomieszczeń w budynku administracyjnym i Obwodu Drogowego w RDW Złotów oraz Obwodu Drogowego w Szamocinie w 2021r.

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?