ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2020-09-15
  • Termin składania ofert: 2020-10-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Modyfikacja SIWZ

TER POPRAWIONY

Modyfikacja SIWZ 2

Poprawiony TER 2 - AKTUALNY

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

TER

SST

Przedmiar

Projekt budowlany

Druk oferty

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?