ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-12-07
  • Termin składania ofert: 2020-12-15 10:45:00

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?