ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2020-12-08
  • Termin składania ofert: 2020-12-16 09:30:28

Opis zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie przy ulicy Przemysłowej 122 i utrzymanie czystości wokół budynku w roku 2021

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?