ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
  • Termin składania ofert: 2020-12-11 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

informacja o unieważnieniu postępowania

Inne informacje

informacja o unieważnieniu postępowania

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?