ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
  • Termin składania ofert: 2020-12-17 11:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM_I_SIWZ_450_WIELOWIEŚ_II

TOM_I_SIWZ_FORMULARZE_EDYTOWALNE

TOM_II_IPU_450_WIELOWIEŚ_II

TOM_III_SST_450_WIELOWIEŚ_II

TOM_III_DOKUMETNACJA_TECH_450_WIELOWIEŚ_II

TOM_III_TER_PRZEDMIAR_450_WIELOWIEŚ_II

TOM_III_TER_POMOCNICZA

TOM_IV_ZAŁĄCZNIKI_DO_SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?