ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2020-12-09
  • Termin składania ofert: 2020-12-17 14:00:00

Opis zamówienia

Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych. zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2021r- wg lokalizacji i zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o zawartej umowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?