ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
  • Termin składania ofert: 2020-12-22 10:00:11

Opis zamówienia

Część I – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 115.305,00 m2 Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Międzychód) o łącznej ilości 34.110,00 m2

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Oczyszczanie pasa drogowego na 2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Oczyszczanie pasa drogowego 2021

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oczyszczanie pasa 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?